เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 ภราดา ดร. อานันท์ ปรีชาวุฒิ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ ฐานะประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 23 พร้อมด้วย ดร. วรนุช ตรีวิจิตรเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย อาจารย์วิชาญ จันทร์สกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อาจารย์ประกาศิต ยังคง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ คณะกรรมการการจัดการแข่งขัน แถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 23 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ซึ่งการแข่งขันที่จะมีขึ้นในวันที่ 26, 28, 30 พฤศจิกายน และ 3 ธันวาคม 2548 ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ ในปีนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ร่วมมือกับ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนเทพศิรินทร์ การจัดการแข่งขันครั้งนี้ กำหนดให้มีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2548 โดยเรียนเชิญ ฯพณฯ โภคิน พลกุล ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ในเวลา 13.00 น. และกำหนดวันปิดการแข่งขัน ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2548 ในเวลา 15.00 น. โดยเรียนเชิญ ฯพณฯ พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี มาเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน ในส่วนของการแข่งขันฟุตบอลใช้สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ ดำเนินการจัดการแข่งขันโดยมีรายละเอียดคู่แข่งขันดังนี้ วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2548 หลังจากพิธีเปิดการแข่งขันจะเป็นคู่เปิดสนาม ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญ พบกับ โรงเรียนเทพศิรินทร์ คู่ที่ 2 เป็นการแข่งขันระหว่างโรงเรียนกรุงเทพ คริสเตียนวิทยาลัย พบกับ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2548 คู่ที่ 1 เวลา 14.00 น. เป็นการแข่งขัน ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญ กับ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย คู่ที่ 2 เป็นการแข่งขันระหว่างโรงเรียน เทพศิรินทร์ กับ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2548 คู่ที่ 1 เวลา 14.00 น. เป็นการพบกันระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์ กับ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย คู่ที่ 2 เป็นการแข่งขันระหว่างโรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย พบกับ โรงเรียนอัสสัมชัญ วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2548 คู่ชิงที่ 3 เริ่มเวลา 13.30 น. ในคู่ชิงชนะเลิศ จะเริ่มเวลา 16.00 น. หลังจากนั้นจะเป็นพิธีปิดการแข่งขัน เวลาในการแข่งขัน แบ่งการแข่งขันออกเป็น ครึ่งละ 45 นาที พักระหว่างครึ่ง 15 นาที สำหรับผลการแข่งขัน ทีมที่ชนะได้ 3 คะแนน เสมอได้ 1 คะแนน แพ้ไม่มีคะแนน สำหรับคณะ ผู้ตัดสิน ทางคณะกรรมการจัดแข่งขัน ได้รับเกียรติจากคณะผู้ตัดสิน FIFA เป็นคณะกรรมการในการแข่งขัน ในครั้งนี้โรงเรียนอัสสัมชัญ รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอล จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 23 ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ซึ่งการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีจัดเป็นประเพณีอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้ได้กำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรฯ ขึ้นระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2548 ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ ถนนพระราม 1 กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังนี้ สร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างนักเรียนปัจจุบัน ครู-อาจารย์ และศิษย์เก่าทั้ง4 สถาบัน สร้างเสริมประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันของนักเรียน ให้มีความคิดสร้างสรรค์ ในทางที่ดีงาม ส่งเสริมให้นักเรียน และครู-อาจารย์ได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ มีความรู้และเข้าใจใน กติกาการแข่งขันฟุตบอลและมีน้ำใจนักกีฬา เผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียนในเครือจตุรมิตร ด้านกีฬาฟุตบอล เชียร์ - แปรอักษร วงโยธวาทิตและการทำกิจกรรมร่วมกัน นำรายได้ส่วนหนึ่งขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช-กุมารี โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย การจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี เริ่มมาตั้งแต่ปี 2507 โดยการริเริ่มของ อาจารย์โปร่ง ส่งแสงเติม อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กับอาจารย์อารีย์ เสมประสาท อาจารย์ใหญ่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ทั้ง 2 ท่านได้ขอความร่วมมือมายัง อาจารย์บุญอวบ บูรณะบุตร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทพศิรินทร์ และอาจารย์บรรณา ชโนดม อาจารย์ใหญ่โรงเรียนอัสสัมชัญ เพื่อร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่าง 4 สถาบันขึ้น ในครั้งนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีของครูอาจารย์และนักเรียน ทั้งฝ่ายนักกีฬาและฝ่ายกองเชียร์ ในครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ถึง 18 พฤศจิกายน 2507 โดยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ ในส่วนของบัตรเข้าชมการแข่งขัน ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ออกแบบเป็น CARD จากการคัดเลือกผลงานของนักเรียน ทั้ง 4 โรงเรียน ในราคาบัตรใบละ 200 บาท สามารถเข้าชมการแข่งขันตลอดทั้ง 4 วัน ท่านที่สนใจสามารถติดต่อซื้อบัตรติดต่อได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ของทั้ง 4 โรงเรียน หรือ ถ้าต้องการเลือกชมการแข่งขันเป็นบางวัน สามารถซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันได้ที่บริเวณจุดจำหน่ายบัตรของสนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ และสำหรับท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมชมการแข่งขันที่สนามได้ ท่านสามารถติดตามข่าวสาร, บรรยากาศและผลการแข่งขันแบบ Live Update ได้ทางเว็บไซต์ www.Jaturamitr.com

Comment

Comment:

Tweet