การแข่งขัน จตุรมิตรสามัคคี นั้น เป็นความคิดริเริ่มของอาจารย์โปร่ง ส่งแสงเติม อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กับอาจารย์อารีย์ เสมประสาท อาจารย์ใหญ่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ทั้ง 2 ท่านได้มาขอความร่วมมือกับอาจารย์บุญอวบ บูรณะบุตร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทพศิรินทร์ และอาจารย์บรรณา ชโนดม อาจารย์ใหญ่โรงเรียนอัสสัมชัญ ในอันที่จะร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่าง 4 สถาบันขึ้น เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีของครูอาจารย์ และนักเรียนทั้งฝ่ายนักกีฬาและฝ่ายกองเชียร์ ซึ่งอาจารย์ทั้ง 4 ท่าน ได้มีความเห็นพ้องกันในความคิดอันนี้

การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ได้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2507 โดยลำดับการแข่งขันและการเป็นเจ้าภาพ ดังนี้
 • ครั้งที่ 1 - เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ถึง 18 พฤศจิกายน 2507 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ถึง 13 พฤศจิกายน 2508 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นเจ้าภาพ
ในปี พ.ศ.2509 และ 2510 งดการแข่งขัน เพราะสนามไม่ว่าง เนื่องจากมีการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ และกีฬาแหลมทอง ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน
 • ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2511 โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ถึง 7 พฤศจิกายน 2512 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2513 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ถึง 30 ตุลาคม 2514 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2516 โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพ
แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ และภาวะทางการเมืองไม่อำนวยให้จัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี จึงว่างเว้นไประยะหนึ่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 ถึง 2520 และได้มีการจัดขึ้นใหม่ในปี พ.ศ.2521 เป็นครั้งที่ 8
 • ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2521 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ
แต่ในวันชิงชนะเลิศ ทั้ง 4 โรงเรียนได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยใช้สนามจุฬาลงกรณ์เป็นสนามแข่งขัน หลังจากการแข่งขันครั้งที่ 8 แล้วก็เว้นอีก 2 ปี จึงได้มาเริ่มจัดการแข่งขันขึ้นในปี พ.ศ.2524 ซึ่งนับเป็นการแข่งขันครั้งที่ 9
 • ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 6 ธันวาคม 2524 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2525 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 11 - เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ถึง 25 พฤศจิกายน 2526 โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2527 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 9 พฤศจิกายน 2528 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ถึง 26 ธันวาคม 2530 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ถึง 28 ธันวาคม 2532 โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ถึง 28 ธันวาคม 2534 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ถึง 28 ธันวาคม 2536 โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2538 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ถึง 20 ธันวาคม 2540 โรงเรียนอัสสัมชัญ
 • ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ถึง 19 ธันวาคม 2542 โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 21 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 12 มกราคม ถึง 18 ธันวาคม 2546 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 23 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2548 ถึง 3 ธันวาคม 2548 โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพ
ในการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรนั้น คณะกรรมการได้ตกลงกันว่า ถ้ามีการแข่งขันทุกปีเกรงว่าอาจทำให้สิ้นเปลือง ถ้าจะจัดปีเว้นปี จะทำให้ขาดช่วง คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้จัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรปีเว้นปี โดยปีที่ไม่มีการแข่งขัน ให้จัดเป็นการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรเหย้า เยือนขึ้น ซึ่งเป็นการแข่งขันโดยใช้สนามภายในโรงเรียนเท่านั้น

Comment

Comment:

Tweet

big smile open-mounthed smile sad smile sad smile angry smileangry smile tongue question embarrassed surprised smile double wink question

#5 By (58.9.110.81) on 2010-01-04 22:10

#4 By (125.24.80.189) on 2009-02-12 01:40

#3 By (125.27.208.222) on 2008-11-25 14:32

#2 By เบส (125.27.208.222) on 2008-11-25 14:32

วิน

#1 By (125.27.208.222) on 2008-11-25 14:32